فال روزانه 25 بهمن امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: امروز روزی نیست که کاملاً بدون مشکل باشد، اما باز هم روزی ملایم و آرام است. وقتی شما با مشکلی مواجه می‌شوید نگرش #8220;من نمی توانم از پس این م ...