سرمربی پرتغال اعلام کرد برخلاف دیگران هیچوقت به توانایی های فوق ستاره خود تردید نداشته است. ...