تصنیف یکی از مقولات پرطرفداری است که از گذشته تاکنون علاوه بر اهالی موسیقی، عامه مردم نیز به آن توجه نشان داده‌اند. از آن زمان که به واسطه وجود ابزار مدرنی چون گرامافون آثار موسیقایی ضبط و ثبت شده‌اند ...