تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ نه اجرای همسان‌سازی کلید خورده نه ریالی از بدهی دولت به تامین اجتماعی که تا پایان سال به رقم 250 هزار میلیارد تومان می‌رسد، پرداخت شده؛ امیدواریم ورق برگردد و به وعده‌ ...