مقدماتی جام جهانی 2022 با دیداری پرگل در میانمار آغاز شد و با نتیجه ای عجیب در کویت به پایان رسید؛ ایران باخت، کره متوقف شد و ژاپن، استرالیا و عربستان به بردهای مهمی رسیدند. ...