ویدیو؛ کارت زرد دوم و اخراج مسعود شجاعی در دیدار مقابل عراق ...