سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به شلیک 190 موشک از سمت غزه به سمت اراضی اشغالی اشاره کرد. ...