امام جمعه موقت تهران گفت: منافقان و عوامل نفوذی آمریکایی‌ها نقش مهمی درحوادث عراق دارند. ...