رونالدینیو پس از حضور در باشگاه بارسلونا: دیداری با رئیس این باشگاه داشتم و به زودی اخبار را اعلام خواهیم کرد(عکس) ...