انتشار نسخه غیرمجاز و به تعبیری قاچاق پنج فیلم روز سینمای ایران در کمتر از 3 ماه گذشته، یکی از عجیب‌ین اتفاقات این روزهای سینما است که می‌تواند زنگ خطری برای سینماگران و مدیران سینمایی باشد. ...