سخنان مهم رئیس جمهور در یزد در باره مفاسد اقتصادی که با آن برخورد نشده، ادامه خدمت رسانی به منطقه زلزله زده در آذربایجان و از تیترهای مطبوعات امروز است. ...