رکابزن ملی‌پوش ایران گفت: برای نتیجه گرفتن در المپیک توکیو باید هزینه کرد و گزینه‌های اعزام تا المپیک در مسابقه باشند اما اگرهمینطور به امان خدا رها شوند به خط پایان هم نمی رسند. ...