بازدید سرزده وزیر بهداشت از دو بیمارستان پاکدشت + عکس ...