سهم بازیکنان ایرانی از هفته چهارم مرحله گروهی لیگ اروپا، 159 دقیقه حضور در زمین بود. ...