مجید اوجی تهیه کننده سریال و صدا و سیما بر اثر حمله قلبی درگذشت. ...