مجید اوجی تهیه‌کننده پیشکسوت تلویزیون امشب بر اثر حمله قلبی درگذشت. ...