وزیر ارتباطات تأکید کرد که این وزارتخانه امکاناتش را برای امدادرسانی بسیج کرده و در آماده‌باش قرار د ...