کوین دی بروین ستاره بلژیکی منچسترسیتی آماده مصاف با لیورپول و هواداران پرشورش است. ...