پیش بازی بایرن مونیخ - بروسیا دورتموند؛ زمان آزمون رسید، اثبات فلیک یا احیای دورتموند؟ (همراه با نظرسنجی) ...