رمزی در مورد گل خود به لوکوموتیو مسکو: فکر کردم دروازه‌بان شانس شیرجه زدن و دفع توپ را دارد؛ همان موقع از رونالدو عذرخواهی کردم ...