پیش بازی اینتر-هلاس ورونا؛ افعی ها با وجود داشتن بازیکنان خسته و مصدوم، در اندیشه کسب 3 امتیاز ...