رئیس‌جمهور ترکیه درباره ناآرامی‌ها در عراق گفت: «هدف آن ایجاد شکاف در جهان اسلام و ایجاد اختلاف میان یکدیگر است. فکر کنید، در عراق بعضی اظهارات علیه ترکیه مطرح شده است.» ...