توشیبا از قدیمی ترین برندهای دنیای فناوری محسوب می شود که در بسیاری از حوزه های صنعت، نقش پیش گام داشت و با بحران های متعددی هم دست وپنجه نرم کرد. ...