خودروهای عضلانی و قدرتمند یکی از نمادهای صنعت خودروسازی آمریکا محسوب می شوند.حال یکی از شرکت های تیونینگ این خودروها را برای رقابت با مدل های سوپراسپرت آماده کرده است. ...