به گزارش خبرگزاری تهران پرس، تیم نساجی مازندران در مسجد سلیمان موفق شد تیم نفت این شهر را متوقف کند تا شاگردان رضا مهاجری یک امتیاز را با خود به قائمشهر ببرند. زمانی که رضا مهاجری سرمربی تیم نساجی قصد ...