گروهی از محققان در بررسی‌های جدید خود موفق به رصد کوچکترین سیاهچاله شدند که حجم این سیاهچاله 3.3 برابر خورشید است و دسته جدیدی از این اجسام آسمانی را نشان می‌دهد. در دنیای پیرامون ما سیاهچاله‌هایی با ...