رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در یک سال اخیر تنها 3 میلیارد تومان از وزارت ورزش و جوانان به عنوان کمک مالی دریافت کرده است. او گفت: دولت با شرایط بسیار سختی روبروست و ما تنها برای بازی مقابل بحرین ...