شاهین شهرداری بوشهر در دقیقه 90 برد برابر گل گهر را با تساوی عوض کرد. ...