مصاف تیم‌های ملی جوانان ایران و نپال و با برتری 4 برصفر ملی‌پوشان ایران به پایان رسید. ...