پس از اینکه زرآبادی نماینده قزوین مدعی اتهاماتی علیه وزیر ارتباطات شد، محمد جواد آذری جهرمی هم در یک لایو اینستاگرامی به بخشی از این ادعا‌ها پاسخ داد. او در مورد شایعه حقوق 69 میلیونی ثنا اسدیان -خواه ...