دولت آمریکا تاکنون 260 درخواست برای ارائه مجوز فروش کالا به هواوی دریافت کرده است. به نظر می رسد در آینده ی نزدیک شاهد صدور مجوز برای فروش محصولات و قطعات هواوی در این کشور باشیم. ...