رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در یک سال اخیر تنها 3 میلیارد تومان از وزارت ورزش و جوانان به عنوان کمک مالی دریافت کرده است. ...