هفدهمین روز از آبان ماه 1398 با اخبار و حاشیه‌های فراوانی در عرصه فرهنگ و هنر روبرو بود که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به گفت‌وگوی سعید داخ درباره وضعیت سینما و فعالیت‌هایش اشاره کرد. ...