نام کارگردانان صاحب‌نامی چون بهروز افخمی ، احمدرضا درویش ، نرگس آبیار و سعید سلطانی در اعضای جدید شورای عالی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما دیده می‌شود. ...