لحظه ترور ناموفق نماینده مجلس هنگ کنگ را ببینید. ...