فرمانده انتظامی خوی گفت: موضوع آدم ربایی در خوی صحت ندارد. ...