دختر جوان اردنی که به‌تازگی از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شده است، بر موضع خود در حمایت از محور مقاومت و سوریه تأکید کرد. ...