شعرخوانی رضا رسول‌زاده در بیست و هشتمین محفل شعر «قرار» منتشر شد. ...