دولت ایران در این نامه می‌گوید:‌ کشتی‌های هپینس 1 و هلم در ماه‌های آپریل و آگوست سال جاری هدف حملات مشابه واقع شده‌اند. ...