مدیران پرسپولیس طی روزهای آتی باید به دنبال تامین منابع مالی از حیث ارزی باشند و این می‌تواند دردسر بزرگی برای آنها محسوب شود. ...