دربی خودروسازان در نمایش موفق خط دفاعی پیکان به سود شاگردان حسین فرکی به پایان رسید. ...