کپا آریزابالاگا، دروازه بان اسپانیایی چلسی، تمجید ویژه از فرانک لمپارد انجام داد. ...