سازمان سینمایی در پایگاه تاریخ‌نگاری خود گوگوش و بهروز وثوقی را به‌عنوان سینماگر شناسایی کرد. ...