مشتری‌های یکی از قدیمی‌ترین کتابفروشی‌های شهر نیویورک 40 سال است که در یکی از مرموزترین مکان‌های دن ...