ژان کلود کریر فیلمنامه‌نویس و سینماگر سرشناس فرانسوی در روزهای اخیر از چهره‌های خبرساز حوزه فرهنگ و ...