قربان نجفی بازیگر «ژن خوک»، «تنگه ابوقریب» و« آخرین ملکه زمین» درباره حضورش در نقش «صفایی» سریال «س ...