در تنها دیدار امروز مربوط به هفته دهم، دو تیم صنعتی و خودرو ساز پیکان و سایپا با هم دیدار می‌کنند. ...