پاری سن ژرمن در دیدار دشوار موفق شد با تک گل مائور ایکاردی کلوب بروژ را مغلوب کند. ...