مارکو رز: یورگن کلوپ الگوی من است؛ دیدار با رم به اندازه سایر بازی‌ها برای گلادباخ اهمیت دارد ...