ویدیو؛ گل جالب تاتنهام به ستاره سرخ بعد از بدشانسی های متوالی ...